Działamy na rynku nieruchomości inwestycyjnych od 14 lat.

Rozwijamy
Budujemy
Tworzymy

Monitoring rynku

Zajmujemy się szeroko pojętą analizą możliwości, a także selekcjonujemy, negocjujemy, przejmujemy, przeprowadzamy rewitalizacje i komercjalizujemy.

Zarządzanie kapitałem

Od lat realizujemy projekty deweloperskie przy wsparciu zewnętrznego kapitału, jednocześnie budujemy i utrzymujemy bardzo dobre relacje z inwestorami.

Proces inwestycyjny

Przeprowadzamy identyfikację i przechodzimy do wstępnych badań. Kolejne etapy to m. in. negocjacje warunków brzegowych czy strukturyzowanie finansowania.

Tomasz Góra

Długoletnia ekspertyza w analizie projektów, przygotowaniu struktur finansowych oraz realizacji inwestycji deweloperskich. Od 26 lat prowadzi własne firmy, specjalizuje się w finansach, inwestycjach, dużych nieruchomościach. Obecnie prezes RevisitHome oraz lokomotywa projektu MountNut ASI, czyli demokratyzacji dostępu do projektów rewitalizacyjno-deweloperskich w Łodzi. Tomasz to wizjoner, umiejętnie łączący zarabianie pieniędzy z tworzeniem lepszego świata wokół siebie.

Więcej na RevisitHome.pl

0 MLN ZŁ

Zrealizowaliśmy już 6 projektów o wartości ponad 22 mln zł. Aktualnie trwają prace nad kolejnymi inwestycjami.

0 MLN ZŁ

Realizujemy inwestycje na kwotę przekraczającą 240 mln zł. Budujemy wspólną przyszłość. Dołącz do nas.

Flagowe projekty

Wspólny cel

20%

Od 2016 roku pod wspólnym szyldem z partnerem strategicznym RevisitHome, realizujemy projekty deweloperskie w sektorze premium zmieniające oblicze centrum Łodzi.

Co robimy

Tworzymy i zarabiamy

20%

Monitorujemy rynek, analizujemy możliwości, selekcjonujemy, negocjujemy, przejmujemy, przeprowadzamy rewitalizacje i komercjalizujemy. Ale przede wszystkim zarabiamy, wspólnie z naszymi inwestorami.

nieruchomosci

Zarządzanie Kapitałem

Od lat realizujemy projekty deweloperskie przy wsparciu zewnętrznego kapitału, wiec budowanie i utrzymanie relacji z inwestorami jest głęboko zakorzenionym elementem naszego biznesu.

Opierając się na naszym doświadczeniu, postanowiliśmy wyjść do szerszego rynku z ofertą inwestycyjna w postaci oferty akcji w spółce, która będzie inwestować w sposób powtarzalny.

nieruchomosci

Proces Inwestycyjny

 1. Identyfikacja
 2. Wstępne badanie
 3. Negocjacje warunków brzegowych
 4. Dogłębne badanie
 5. Inwestycja
 6. Strukturyzowanie finansowania
 7. Prace rewitalizacyjne
 8. Komercjalizacja

Dlaczego
warto zainwestować

 • Doświadczeni specjaliści

  Sprawdzony zespół zarządzający, z bogatą historią dokonań na wielu płaszczyznach biznesowych

 • Niskie nasycenie rynku

  nieruchomości mieszkaniowych w Polsce, szczególnie w łódzkim w sektorze premium

 • Ochrony wartości kapitału

  w warunkach niskich stóp procentowych, wysokiej inflacji oraz wysokich wycen aktywów

Strategia inwestycyjna

Piękno i zysk

20%

Monitorujemy rynek, analizujemy możliwości, selekcjonujemy, negocjujemy, przejmujemy, przeprowadzamy rewitalizacje i komercjalizujemy.

Do głównych kategorii lokat należą akcje, udziały oraz prawo własności nieruchomości, przy czym spółka inwestować może w następujące rodzaje i typy praw:

 • udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • akcje spółek akcyjnych,
 • prawa i obowiązki wynikające ze statusu bycia wspólnikiem w spółkach osobowych,
 • obligacje, weksle,
 • wierzytelności pieniężne,
 • własność lub współwłasność nieruchomości, w tym nieruchomości gruntowych, budynków i lokali stanowiących odrębne nieruchomości.
inwestor-pozyczka

Spółka może udzielać pożyczek, w tym osobom fizycznym oraz w ramach zarządzania płynnością finansową może lokować aktywa w instrumenty rynku pieniężnego, oraz depozyty bankowe.

statystyki-nieruchomosci

Spółka wykonuje inwestycje
w takich obszarach jak:

 • Budownictwo mieszkaniowe
 • Budownictwo komercyjne
 • Najem okazjonalny
 • Najem długoterminowy
 • Usługi dedykowane dla sektora nieruchomości
statystyki-nieruchomosci

Spółka może zaciągać pożyczki
wyłącznie z zastrzeżeniem, że:

 • wysokość oprocentowania odpowiadała będzie warunkom rynkowym,
 • pożyczka zostanie udzielona z maksymalnym okresem spłaty 36 miesięcy,
 • łączna suma pożyczek nie przekroczy 50% wysokości aktywów Spółki na dzień zaciągnięcia pożyczki.

Spółka MOUNTNUT INVESTMENT dokonuje inwestycji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem województwa łódzkiego.

Do realizacji projektów zapraszamy wszystkich inwestorów, bez względu na aktualne miejsce pobytu czy zamieszkania.

Kontakt

Zarabiaj
z nami

20%

Zapraszamy do współpracy.

Skontaktuj się z nami i poznaj szczegóły naszej oferty lub zostaw swoje dane wysyłając formularz kontaktowy. Odezwiemy się do Ciebie na wskazane dane w możliwie najkrótszym czasie.  MOUNTNUT INVESTMENT
  Sp. z o.o. ASI Sp. k.a

  ul. Kpt. Pilota Żwirki 17
  90-539 Łódź, Polska

  info@mountnut.pl

  KRS: 0000822196
  NIP: 7272840700
  REGON: 385221665

  Spółki ASI

  ZASI – MOUNTNUT INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  zarządza:

  Mountnut Investment spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością alternatywna spółka inwestycyjna
  spółka komandytowo-akcyjna.

  Mountnut Investment spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością Real Estate alternatywna spółka inwestycyjna
  spółka komandytowo-akcyjna.

  Mountnut Investment spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością MR3 alternatywna spółka inwestycyjna
  spółka komandytowo-akcyjna.